HMS-Butikken.no

Førstehjelpskoffert Bygg og anlegg
Varenr: 73304
På lager
1 295,-
Varenr: 20891
På lager
495,-
Varenr: 73716
På lager
1 895,-
Varenr: 72017
På lager
180,-
Varenr: 76232
På lager
2 013,-
Varenr: 76296
På fjernlager
1 517,-
Medarbeiderundersøkelser - en praktisk håndbok

Dette er en praktisk håndbok for alle fasene i en medarbeiderundersøkelse.

Den belyser ulike perspektiver på hva arbeidsmiljøet er, hvorfor det bør kartlegges, hva som bør kartlegges, hvilke metoder og verktøy som finnes, og hvordan man kan skape gode prosesser i forbindelse med selve målingen. Boken kommer også med praktiske anbefalinger til fasen som ofte får for lite oppmerksomhet, nemlig hvordan man skal gå frem for å tolke og følge opp resultatene.

Medarbeiderundersøkelser er et sentralt verktøy for å utvikle helsefremmende og lønnsomme organisasjoner. Denne oppfatningen er basert på internasjonal forskning og forfatternes praktiske erfaringer som forskere og konsulenter. For forfatterne handler medarbeiderundersøkelser til syvende og sist om effektivitet i arbeidslivet en synergi mellom organisatorisk struktur, kultur, oppgaver, strategi, lovverk og mennesker.

Medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok gir en forståelig og nyttig fremstilling for ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte, ansatte og andre som er interessert i hvordan slike undersøkelser bør gjennomføres. Forfatterne tar opp og klargjør ofte stilte spørsmål og erfaringer, beskriver hvilke valg man står overfor, og gir en detaljert innføring i hvordan en god prosess bør gjennomføres. Til tross for at boken har et praktisk perspektiv, er anbefalingene som fremsettes, basert på internasjonal forskning innenfor organisasjonspsykologi, ledelse og HRM (Human Resource Management). Boken gir derfor et godt utgangspunkt for evidensbasert praksis i norsk arbeidsliv.


Av Jon Anders Lone

les mer

Varenr: 50877
På lager
429,-
Varenr: 50878
På lager
199,-
Varenr: 50879
På lager
399,-

Relaterte produkter