Produktbilde
Regelverkspakke, Arbeidsmiljøforskriftene - SAMLET
Varenr: 50901
På fjernlager
320,-
Brannslukker pulver 6 kg ABC Hjelm Balance AC m/innredn. Blå
List produktbilde
List produktbilde
Varenr: 83011
På lager
Varenr: 72017
På lager
395,-
180,-
Adgang forbudt for uvedkommende Sikkerhetsspeil Ø600mm Bli en bedre sjef
List produktbilde
List produktbilde
List produktbilde
Varenr: 20891 Varenr: 76232 Varenr: 50871
495,-
2 013,-
349,-
Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse HMS-teori og praksis 4. utgave Førstehjelpskoffert stor
List produktbilde
List produktbilde
List produktbilde
Varenr: 50872 Varenr: 52865 Varenr: 73300
639,-
425,-
1 590,-
Lean 2. utgave Coaching, 3 utgave Verdibasert ledelse
List produktbilde
List produktbilde
List produktbilde

Verdier ligger i bunn for all menneskelig atferd på godt og vondt. De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerksomhet, både fra forskning og praksis. Denne boken besvarer alle de sentrale spørsmålene knyttet til bruk av verdier som lederverktøy:
* Hva er verdier?
* Hva er verdibasert ledelse?
* Kan verdibasert ledelse erstatte målstyring og regelstyring?
* Kan verdier gi ledere autoritet og makt?
* Kan verdier bidra når det gjelder intern og ekstern tilpasning, endring, utvikling, motivasjon, identitet og omdømme?
* Hvilke betingelser må være til stede for at verdier skal kunne brukes som lederverktøy?

Gjennom sin vinkling og tilnærming henvender boken seg til studenter innen ledelse og organisasjon, men også til ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor.

Sagt om boken
"Boka er svært interessant, for den som vil utvikle tankar om korleis ein kan fastleggje og endre organisasjonsverdiar og for den som vil vere med på ei spennande intellektuell reise med visittar til daglegliv, klassisk sosiologi, moral og filosofi. For den reflekterte praktikaren er boka ei gullgruve. For akademikaren er boka også verdifull som oppslagsverk".
Torodd Strand
Professor emeritus, Administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen

"I denne boken viser Kirkhaug på en klar og entydig måte at verdier styrer mye mer av den daglige virksomheten enn vi som ledere ofte er klar over. For ledere som skaffer seg nødvendige kunnskaper vil derfor verdibasert ledelse være et kraftfullt og nyttig verktøy. Denne boka bør være obligatorisk lesestoff for ledere flest".
Elisabeth Utheim,
konserndirektør i Sparebank 1Nord Norge

les mer

Varenr: 50849 Varenr: 50862 Varenr: 50863
369,-
439,-
349,-
Transformasjonsledelse Orden og oppførsel Alkohol + arbeidsliv = sant?
List produktbilde
List produktbilde
List produktbilde
Varenr: 50864 Varenr: 50865 Varenr: 50866
329,-
329,-
329,-
Resultater gjennom team Arbeidstvistloven: Kommentarer og praksis Habilitet
List produktbilde
List produktbilde
List produktbilde
Varenr: 50867 Varenr: 50838 Varenr: 50868
399,-
498,-
245,-
Et praksisperspektiv på ledelse Arbeidslivets spilleregler, 3. utgave Ubehag
List produktbilde
List produktbilde
List produktbilde

«Arbeidslivets spilleregler» presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk og grundig måte. Boken er et nyttig hjelpemiddel for praktikere i leder- og HR-stillinger, advokater, tillitsvalgte, arbeidsgivers representanter og studenter på høyskole- og universitetsnivå.
Arbeidsretten er i stadig utvikling, i stor grad som følge av rettslig påvirkning fra EU. Boken foreligger derfor nå i tredje reviderte utgave hvor en rekke kapitler er omskrevet, samtidig som den pedagogiske fremstillingen i tidligere utgaver er beholdt.

Innledningsvis gis det en kort oversikt over utviklingslinjer, arbeidsrettens særpreg og sentrale rettsgrunnlag og lover. Boken følger deretter en normalsyklus for et arbeidsforhold, fra ansettelse till opphør. Forfatterne tar for seg spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykepenger, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Endringer og avslutning av arbeidsforholdet er viet stor plass, herunder spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, suspensjon, omorganisering, nedbemanning, permittering, outsourcing, virksomhetsoverdragelse og sluttavtaler. Boken fremstiller også grundig de kollektive reglene om bedriftsdemokrati, så som arbeidstakernes medbestemmelsesrett og de viktigste sider ved den kollektive arbeidsretten. De ulike problemstillingene illustreres av et rikt utvalg dommer og andre avgjørelser.

Av Nils Storeng, Tom Beck og Arve Due Lund


les mer

Varenr: 50869 Varenr: 50839 Varenr: 50870
399,-
899,-
349,-
Fougner/Holo: Arbeidsmiljølov m/kommentarer 2. UTG Hovedverneombudet 3. utgave. Se mulighetene
List produktbilde
List produktbilde
List produktbilde

Se mulighetene
- Arbeidsliv og psykisk helse

De fleste har behov for å delta i yrkeslivet. For hva du gjør, sier noe om hvem du er.

Å delta i arbeidslivet er en kilde til opplevelse, anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor er det viktig å utvikle metoder som gjør det mulig for dem som ønsker det, å ha en jobb også når de har psykiske helseproblemer. Denne boken beskriver nyttige teoretiske forståelsesmodeller og konkrete tiltak som hjelper. En forutsetning for å lykkes er et godt samarbeid mellom personen selv og arbeidsplassen, og ofte også mellom helsepersonell og personell i NAV.

I Norge står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel av disse, og mange av dem har et sterkt ønske om å være i jobb. Arbeid og aktivitet har en positiv virkning på den psykiske helsen. Målet er å hjelpe folk til å være i jobb og aktivitet til tross for helseproblemene. Boken beskriver metoder for å dempe effekten av psykiske lidelser på arbeidsevnen, styrke jobbmestring og redusere sykefravær. I boken omtales arbeidsrelaterte problemer knyttet til vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, men også vanskene som oppstår når arbeidstakeren plages av symptomer på alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni.

Se muligheteneer rettet mot rådgivere, behandlere, ledere og ansatte involvert i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.


Av Torkil Berge, Erik Falkum

les mer

Varenr: 50435 Varenr: 50768 Varenr: 50850
1 349,-
369,-
469,-
Brukerorientert ledelse i offentlig sektor Virksomhetsoverdragelse
List produktbilde
List produktbilde
Varenr: 50851 Varenr: 50852
339,-
499,-

Hurtigveiledning

  1. Finn ønsket produkt og klikk på Legg i handlevogn.
  2. Klikk på GÅ TIL KASSEN når du ønsker å avslutte handelen.
  3. Fyll ut den nødvendige informasjon.