hmsbutikken.no

Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis 2. utg


Oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.

Den første utgaven av Arbeidsmiljøloven. Kommentarer og praksis ble utgitt i 2011. Siden den gangen har arbeidsmiljøloven vært gjenstand for omfattende endringer. Blant annet er adgangen til midlertidig ansettelse vesentlig utvidet, det er betydelige endringer i arbeidstidsreglene, aldersgrensene i loven er hevet. I tillegg til lov- og forskriftsendringer er ny rettspraksis fra Høyesterett, Arbeidsretten og EU-domstolen utførlig behandlet.

Denne andre utgaven gir fyldige kommentarer til alle deler av loven. Boken tar for seg spørsmålene om blant annet arbeidstid, virksomhetsoverdragelse, ansettelse og oppsigelse, varsling og personvern. Den tar opp temaer som i liten grad er behandlet andre steder, for eksempel utvelgelsesprossessen ved nedbemanning. Forfatterne drøfter spørsmålene om utvelgelseskrets, betydningen av kompetanse vurdert opp mot ansiennitet, bruken av evalueringsskjemaer, avtaler med tillitsvalgte og en rekke andre spørsmål som oppstår ved nedbemanningsoppsigelser.

Tariffbestemmelser har en helt sentral plass i boken og omtales i sammenheng med aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk. Den er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder.

Av Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland

Varenr: 50803
På fjernlager
Medlemspris: 1 034,10
Les mer 1 149,-
Førstehjelpskoffert Industri
1 590,-
Medlemspris: 1 431,-
Les mer
Arbeidsmiljøloven (lov av 17. juni 2005)
78,-
Medlemspris: 70,20
Les mer
Sand- og strøkasse GUL - 200 liter
2 265,-
Medlemspris: 2 038,50
Les mer
Cederroths Førstehjelpsstasjon CF490920
1 895,-
Medlemspris: 1 705,50
Les mer
Hjelm JSP EVO2 vernehjelm grønn
98,-
Medlemspris: 88,20
Les mer
Hjelm Balance AC m/innredn. Blå
198,-
Medlemspris: 178,20
Les mer
Sikkerhetsspeil Ø600mm
2 015,-
Medlemspris: 1 813,50
Les mer
Arbeidsmiljøforskriftene - SAMLET
320,-
Medlemspris: 288,-
Les mer
2721 Varseltape rød/hvit 50mm x 33m
188,-
Medlemspris: 169,20
Les mer
ADR klasse 3 - 100x100mm VS, rull à 250 stk
371,-
Medlemspris: 333,90
Les mer
Askebeholder vegg m/tipp Rød
1 995,-
Medlemspris: 1 795,50
Les mer
Brannslukker pulver 6 kg ABC (43A)
398,-
Medlemspris: 358,20
Les mer

DIBS Visa Mastercard